Thông báo

ÁP DỤNG QUY TRÌNH XUẤT BẢN ONLINE

2022-06-26

Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm áp dụng quy trình xuất bản online từ khi gửi bản thảo qua các vòng phản biện, chỉnh sửa, biên tập, hiệu đính và công bố trực tiếp qua phần mềm chuyên dụng.

Đăng ký vàp phần GỬI BÀI BÁO sau khi đã ĐĂNG NHẬP để gửi bài. Tác giả cần gửi ít nhất 2 file: file 1 gồm tên bài báo và thông tin về tác giả (họ và tên, thứ tự tác giả, một hoặc nhiều nơi làm việc, email của tất cả các tác giả) và file 2 là toàn văn bài báo đã ẩn danh tác giả gồm tên bài báo, tóm tắt tiếng Việt và tiếng Anh, và các phần chính của bài báo từ Đặt vấn đề, Phương pháp...

XUẤT BẢN SỐ TIẾNG ANH

2022-06-07

Trân trọng thông báo:

Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm bắt đầu nhận bản thảo cho số tiếng Anh đầu tiên sau 18 năm phát hành các số tiếng Việt.

Tác giả không phải trả phí đăng bài, tạp chí sẽ hỗ trợ kiểm tra tiếng Anh.

Rất mong sự ủng hỗ, góp sức của các nhà giáo, nhà khoa học, các nghiên cứu viên, các sinh viên đại học và sau đại học, và tất cả mọi người.

Bản thảo bài báo sẽ qua quy trình phản biện kín 2 chiều để làm tăng thêm chất lượng của bài báo.

Bản thảo bài báo xin gửi qua mục GỬI BÀI BÁO hoặc theo email: tapchiddtp@jnf.org.vn