TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA CÁN BỘ VIÊN CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH TRONG ĐỢT KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ NĂM 2020

Đoàn Thị Kim Thoa1, Nguyễn Quang Dũng2, Phạm Công Danh
1 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
2 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả tình trạng dinh dưỡng (TTDD) của cán bộ viên chức Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trong đợt khám sức khỏe định kỳ năm 2020. Phương pháp: 320 người là cán bộ viên chức tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 20 – 59 tuổi, được cân bằng cân điện tử Tanita SC – 331S, đo chiều cao, đo vòng eo (VE), đo vòng mông (VM). Tình trạng dinh dưỡng được đánh giá dựa vào chỉ số khối cơ thể (BMI) theo phân loại của Tổ Chức Y tế Thế Giới (WHO). Nhận định yếu tố nguy cơ sức khỏe dựa vào Tỷ số VE/VM. Kết quả: Tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn (CED) là 5,9%, thừa cân là 15,9%, béo phì là 2,2%. Tỷ số VE/VM tăng dần theo tuổi, trung bình đạt 0,84 ± 0,06. Tỷ lệ nam có tỷ số VE/VM > 0,9 là 44%, Tỷ lệ nữ có tỷ số VE/VM > 0,85 là 27,3%. Kết luận: Tỷ lệ thừa cân, béo phì ở cán bộ viên chức là 18,1%, Tỷ lệ người có Tỷ số VE/VM cao hơn so với ngưỡng là 32,5%.

Chi tiết bài viết