(1)
Đoàn , T. K. T.; Nguyễn , Q. D.; Phạm , C. D. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA CÁN BỘ VIÊN CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH TRONG ĐỢT KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ NĂM 2020. VN J Nutr Food 2022, 17, 78-86.