Đoàn , Thị Kim Thoa, Quang Dũng Nguyễn, và Công Danh Phạm. 2022. “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA CÁN BỘ VIÊN CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH TRONG ĐỢT KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ NĂM 2020”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 17 (1):78-86. https://doi.org/10.56283/1859-0381/81.