1.
Đoàn TKT, Nguyễn QD, Phạm CD. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA CÁN BỘ VIÊN CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH TRONG ĐỢT KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ NĂM 2020. VN J Nutr Food [Internet]. 24 Tháng Sáu 2022 [cited 25 Tháng Sáu 2022];17(1):78-86. Available at: https://jnf.org.vn/index.php/jfns/article/view/81